U hebt borstkanker

Die diagnose komt hard aan. Gelukkig is het in een vroeg stadium ontdekt. Samen met uw artsen, en iedereen in uw omgeving kunt u het beste behandel plan voor u zelf kiezen.

Hoe agressief is uw tumor?

Dat is de vraag waar in dit stadium alles om draait. Hoe preciezer het antwoord op deze vraag, des te nauwkeuriger uw arts een passende therapie kan kiezen. Een therapie die korte metten maakt met kanker – en zo aanslaat dat die kanker niet terug zal keren.

MammaPrint®, diagnose op maat

Met MammaPrint kan uw arts geinformeerd beoordelen hoe groot de kans op terugkeer van de ziekte is. MammaPrint geeft een duidelijke indicatie welke risico’s uw borstkanker met zich meebrengt. Daardoor kunt u met uw arts beter kiezen welke therapie het beste aansluit op uw individuele vorm van borstkanker. Heeft u een vorm van borstkanker met weinig kans op uitzaaiingen? Dan kunt u in overleg met uw arts overwegen om de aanvullende chemotherapiekuur achterwege te laten. Is de MammaPrint uitslag ‘hoog risico’, dan weet u dat een chemokuur naar alle waarschijnlijkheid nodig is. Die kuur kan uw overlevingskansen vergroten.
MammaPrint geeft de informatie die u nu nodig hebt. Binnen tien werkdagen. Want iedereen is uniek.

U staat er niet alleen voor

Jaarlijks krijgen bijna 13.000 vrouwen de diagnose borstkanker. Daarmee is borstkanker in Nederland de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. En het neemt ieder jaar toe. In 2015 verwacht men 17.000 nieuwe diagnoses. Het betekent ook dat er veel onderzoek naar wordt gedaan. De laatste jaren is er veel vooruitgang geboekt. Hoe eerder borstkanker wordt ontdekt, des te groter de kans op genezing. In Nederland krijgen alle vrouwen van 50 tot 75 jaar iedere twee jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek. Er worden dan röntgenfoto’s van hun borsten gemaakt: de ‘mammografie’. Dit onderzoek kan afwijkingen aan het licht brengen die u zelf nog niet kunt voelen.

Chemotherapie is ingrijpend

Chemotherapie beperkt het risico op terugkeer van kanker. Voor alle zekerheid wordt chemotherapie daarom vaak voorgeschreven. Toch krijgt de helft van de patiënten met borstkanker een chemokuur die zij niet echt nodig heeft, maar waarvan zij wel de bijwerkingen ondervindt.
Van alle vrouwen met een vroeg stadium van borstkanker, krijgt lang niet iedereen later uitzaaiingen. Bij één, hooguit twee op de vijf vrouwen keert de kanker terug. Alleen zij hebben daarom écht aanvullende chemotherapie nodig.

MammaPrint brengt per individuele tumor in kaart of u een verhoogd of verlaagd risico loopt op uitzaaiingen in de toekomst. Dit gebeurt door het screenen van 70 genen die een rol spelen bij het vormen van uitzaaiingen. Zo kunt u met uw arts op goede gronden beslissen of chemotherapie écht nodig is.